Соновник ЛИВАДА

Зелена ливада

повторна средба со изгубената љубов

Одење по ливада

ќе присуствувате на нечиј погреб

Искосена ливада и посебно ако одите боси по неа

непријатности и пакости од луѓето што ве опкружуваат

Исушена ливада

безнадежност

Неискосена ливада

радост, љубовна средба

Соновник