Соновник ЛИСТ

Ако гледате како летаат лисја во воздухот

ќе ви пропаднат некои големи планови

Ако слушате шум од лисја

радост

Еден лист

надеж

Зелени лисја

голема веселба

Ако паѓаат лисја

подгответе се за некоја загуба, ако кинете листови ќе ве обземе бес

Суви лисја

подарок

Соновник