Соновник ЛИМОН

Радосна вест

Ако лупите лимон

ќе избегнете некоја опасност благодарение на својата разумност

Ако јадете лимон

чезнеете по топлина

Соновник