Соновник ЛЕШНИК

Ако берете лешници

ќе решите некои ситни проблеми

Ако барате лешници

кавга со соседите

Ако јадете лешници

забоболка

Соновник