Соновник ЛЕКАР

За болни

здравје

За здрави

ви треба добар совет

Ако на сон му плаќате на лекарот

непријатности

Ако лекарот ви даде лек

ќе чуете вести

Ако разговарате со него

некоја желба нема да ви се исполни

Соновник