Соновник ЛЕК

Загуба, но таква што може лесно да се надомести

Ако пиете лекови

несреќа

Ако ги давате на други

среќа

Соновник