Соновник ЛЕБЕД

Добри односи со околината

Бел лебед

спокојство

Црн лебед

грижи и караници

Ако го чуете како пее

смрт

Лебед што плива

ќе ја загубите честа

Лебед што лета

загуба на имотот

Лебед што зборува со човечки глас

ве очекува некаква пресуда

Соновник