Соновник ЛАВ

Несреќа

Питом лав

склучување на ново познанство

Рикање на лав

опасност

Лав во кафез

ќе го победите непријателот

Ако на сон ве гони лав

загуба

Лавица со мали лавчиња

среќа во семејството

Ако убиете лав

ќе стекнете моќ и углед

Ако ловите лав

доброто со добро ви се враќа

Соновник