Соновник ЛАСТОВИЦА

Во гнездо

радост, среќа во љубовта

Ако ластовицата лета околу куќа

новости

Ако слушате цвркот на ластовица

радосна вест

Ако ластовицата влегува дома

среќа во семејството

Ако ја напушта куќата

раздор во семејството

Ако на сон уништите ластовичко гнездо

поради сопственото невнимание ви претстојат непријатности

Ластовица што лета

пријатна посета

Ако гледате како гради гнездо

љубовен и деловен успех

Соновник