Соновник ЛАСИЦА

Неверство

Ако ловите ласици

неодговорност

Ако ја држите во раце

невниманието ќе ви наштети

Ако убиете ласица

голем успех

Соновник