Соновник ЛАК И ЦТПЕЛА

Ќе наидете на поддршка и разбирање

Ако гаѓате и погодите

со успех ќе ја завршите работата

Ако промашите

ќе мора да почнете се одново

Соновник