Соновник КВАДРАТ

Ќе дојдете до низа непријатности, но не се непремостиви

Соновник