Соновник КУКЛА

Краткотрајно задоволство

Ако си играте со кукли

ќе ја загубите работата

Ако скршите кукла

ќе покажете некоја невнимателност

Кукла што зборува

внимавајте да не наседнете на измамници

Соновник