Соновник КУЌА

Своја куќа

грижи

Стара куќа

невољи

Срушена куќа

болест

Ако сами рушите куќа

напредок

Куќа во пламен

кавги

Ако купувате куќа

благосостојба

Ако продавате куќа

загуба

Ако градите куќа

радост, добивка

Туѓа куќа

некој ќе ве излаже

Чувар на куќа

добивка

Ако на сон ја видите влезната врата од куќата отворена

убаво ќе ве примат

Ако ја видите влезната врата затворена

ќе имате работа со луѓе

Ако го пречекорите куќниот праг

наскоро ќе основате свој дом

Соновник