Соновник КРВ

Своја крв

ќе ви ги платат долговите

Туѓа крв

добра заработувачка, но може да значи и опасност

Црвена крв

ви претстои радосен настан

Разлиена крв

непријатности

Ако плукате крв

лутина

Ако имате крвави раце

не мешајте се во туѓи работи

Ако ви тече крв од носот

радосен настан

Ако пиете крв

добивка

Соновник