Соновник КРУША

Дрво

добивка

Плод

уживање во љубовта

Многу круши

непријатности

Ако јадете круши

голема заработувачка

Ако тресете круши од лрво

успех на сите полиња

Црвливи круши

чувајте се од подмолните луѓе во вашата околина

Соновник