Соновник КРИН

Невиност

Жолт крин

изгубена доверба

Скинат крин

непријатности во љубовта

Ако се китите со кринови

лажна гордост

Соновник