Соновник КРАВА

Голема среќа

Дебела крава

богата жетва

Слаба крава

неволји, грижи

Ако молзете крава

некој сака да ве искористи

Ако чувате крава

корист

Соновник