Соновник КРАСТА

На глава

имате добри изгледи да стекнете богатство

Ако на сон видите деца со красти

здравје

Соновник