Соновник КРАЛ

Далечно патување

Ако себеси се сонувате како крал

промена на работата

Ако ве прими кралот

неочекувана добивка

Соновник