Соновник КОВЧЕГ (метовечки)

Ако видите мртовечки ковчег

голема жалост, големи трошоци

Ако лежите во него

ќе треба да си ги платите долговите

Ако купувате мртовечки ковчег

ненадејна среќа

Ако носите мртовечки ковчег

ви се зацртува некој нов животен пат

Соновник