Соновник КОВЧЕГ

Ненадејно патување

Ако носите ковчег

ќе работите за други

Ако изгубите ковчег

непријатности

Отворен ковчег

ќе ви ги откријат тајните

Полн ковчег

грижи

Празен ковчег

задоволство

Соновник