Соновник КОВАЧНИЦА

Само со работа ќе дојдете до благосостојба

Ако сами ковате во ковачница

ќе добиете добра работа

Соновник