Соновник КОСЕЊЕ

Благосостојба

Ако гледате како косат

брза и лесна заработувачка

Ако вие косите

заработувачка, но со многу работа

Соновник