Соновник КОРЕН

Ќе купите добра стока

Ако копате корења

ве очекува тешка работа, но и богатство

Ако јадете корења

финансиска загуба

Соновник