Соновник КОПЧЕ

Внимавајте со кого се дружите

Ако изгубите копче

внимавајте да не го разжалостите саканото лице

Ако скинете копче

ќе бидете многу лути

Ако сами си шиете копче

наскоро ќе ви се подобри ситуацијата

Соновник