Соновник КОПАЊЕ

Ако сами нешто копате

ќе биде награден вашиот труд

Ако гледате како други копаат

загуба поради немарност

Соновник