Соновник КОМПЛИМЕНТИ

Ако давате комплименти

минливи тешкотии

Ако примате комплименти

краткотрајно задоволство

Соновник