Соновник КОМПИРИ

Немаштија

Прекопување компири

благосостојба

Ако вадите компири од земја

среќа, но со многу труд

Лупење компири

грижи

Ако јадете компири

беда

Ако садите компири

благосостојба

Соновник