Соновник КОМАРЕЦ

Стрвници

Ако ве касне

подмолен напад

Аако слушате зуење на комарец

опасност

Ако убиете комарец

ќе избегнете некоја опасност

Соновник