Соновник КОЛБАС

Ако видите или јадете колбас

ќе постигнете некоја цел

Ако правите колбаси

вие сте добар домаќин/ка

Соновник