Соновник КОЧИЈА

Ако се возите во кочија

ќе постигнете некоја цел

Ако слегувате од кочија

загуба

Соновник