Соновник КНИГА

Корист

Затоврена книга

опасност

Отворена книга

загуба

Книга за деца

веселба со деца

Книга со оштетени страници

ќе изгубите или ќе заборавите нешто важно

Ако на сон пишувате книга

добивка

Ако читате книга

чест и мудрост

Ако гледате како гори

загуба на некое пријателство

ако купувате книга

ќе чуете некои новости

Соновник