Соновник КЛУПА

Корист

Клупа од гранки

многу маки без потреба

Клупа од даски

добивка

Камена клупа

голема заработувачка

ако седите на клупа

не ја забележувате среќата што ви се нуди

Соновник