Соновник КЛУЧ

Среќа во љубовта

Ако најдете клуч или ако го кренете од земја

ќе се извлечете од некои непријатности

Ако изгубите клуч

ќе имате неочекувани непријатности

Ако барате клуч

неуредност на работа

Ако ковате клуч

ќе се помати некое пријателство или љубов

Ако држите клуч во рака

тајна

Голем клуч

ќе претрпите некое насилство

Многу клучеви

добивка

Соновник