Соновник КЛОПЧЕ

Ќе прифатите работа која не ја разбирате

Ако одмотувате клопче

ќе ги отстраните пречките што ви стојат на патот

Соновник