Соновник КЛЕШТА

Пријателска поддршка во некоја заплеткана ситуација

Пукнати клешти

ќе ја загубите работата

Ако штипете со клешти

ќе доживеете неправда

Соновник