Соновник КЛАВИР

Ако слушате како свири

некој ќе ви попречи во работата

Ако вие свирите

непријатни вести

Соновник