Соновник КЕСА

Сиромаштија

Празна кеса

работа

Искината кеса

големи трошоци

Нова кеса

можност за добивка

Соновник