Соновник КЕЛНЕР

Непотребни трошоци

Ако се сонувате како келнер

ќе ја загубите самостојноста

Соновник