Соновник КАСНУВАЊЕ

Оомраза и непријателство

Ако ве касне куче

штета

Ако ве касне коњ

ќе ве напуштат пријателите

Соновник