Соновник КАСА

Полна со пари

богатство

Празна каса

долгови

Ако земате пари од каса

горко разочарување

Соновник