Соновник КАРТИ

Се впуштате во ризик, внимавајте да не ве надмудрат

Ако играте карти

ви претстои лекомислена авантура

Ако губите на карти

внимавајте

Ако ги кинете картите

ќе раскрстите со минатото

Ако победувате на карти

не бидете лекоумни

Ако гледате други како играат карти

заработувачка

Соновник