Соновник КАРПА

Карпа во море

страв

Ако се качувате на карпа

ве очекува голем напор

Ако стоите на карпа

мачна работа, но добра заработувачка

Ако трчате кон карпата

опасност

Соновник