Соновник КАПРИЦ

Ако на сон се однесувате каприциозно

ќе доживеете некое разочаруваое

Соновник