Соновник КАПИЈА

Отоврена капија

следува незгода

Затворена капија

некоја ваша молба ќе биде одбиена

Ако ја отворате со сила

со помош на сила ќе дојдете до успех

Соновник