Соновник КАПА

На добар пат сте да направите некоја непромисленост, пазете се од тоа

Ако изгубите капа

некој ви е верен

Ако најдете капа

неочекувана средба

Соновник