Соновник КАНДИЛО

Ако со кандило чадите во соба

болест

Ако чадите облека

ве очекува некакво уживање

Соновник