Соновник КАНАЛ

Некој ваш пријател ќе направи успешен потфат

Ако затрупувате канал

потпрете се врз сопствените сили

Ако копате канал

бидете поскромни

Ако пловите по канал

лекоумноста ќе ве упропасти

Соновник