Соновник КАМИЛА

Суша, непријатности, болест

Натоварена камила

добра заработувачка

Слаба камила

немаштија

Дива камила

ќе ви дојде млада жена во семејството

Едногрба камила

животот ви тече без радости

Двогрба камила

ве очекуваат тешки моменти

Ако јавате на камила

промена на подобро

Соновник